TUT Report RIP facebook nạn nhân 519

Share tut 519 RIP Facebook nạn nhân

TUT 519 IP IP US – NN US
  1. Đầu tiên: Tạo một Clone Verify  Fake victim Dame victim mạo danh tôi + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản (Clone này có 50 friend victim, bạn phải làm sao cho khi tạo xong clone thì add đủ 50 bạn của victim)
  2. Sau đó, Clone Phụ KB clone fake rồi dame victim mạo danh clone fake + tài khoản giả mạo + đóng tài khoản 
  3. Cuối cùng: Clone phụ vào Report vcictim ảnh khỏa thân khiêu dâm + đóng tài khoản 
Dòng 1 : Tên acc fake
Dòng 2 : Tên victim
Dòng 3 : URL victim
Dòng 4 : chọn Người tôi biết ( dòng 2 )
Dòng 5 : Click ô thứ 3 
Dòng 6 Dòng 7 : NO
Dòng 8 :  Viết vào như sau:
This day we will move humans and their trade to Palestine and employment in business and kill them and make money 
 Ghi tên như trong Clone
Thần chú : 

This account is camouflaging my friend. This account was created to reduce my prestige. It scares me. I need a group of Facebook to threaten files and family, quickly confirm the account and delete it
 ID: ID FB VICTIM 
URL:  URL VICTIM
Name: TÊN VICTIM
- Lấy Clone chính vào RP victim md người nổi tiếng + đóng tk + khôi phục tk và vào checkpass victim(CMND Google khác infor) => tạch 
- Như thế hóng victim ăn Apps hoặc MD 

Bài Viết Liên Quan

Phản Hồi Độc Giả

» Hướng Dẫn Chèn Liên Kết: <a href="Link" rel="nofollow">Tên</a>
» Tích vào ô Thông báo cho tôi (Notify me) để nhận thông báo phản hồi của Admin
» Không chửi tục, nói bậy, quảng cáo thông qua khung Comment.
» Bình luận của bạn sẽ được gửi đến Admin để kiểm duyệt.
Biểu Tượng Cảm XúcBiểu Tượng Cảm Xúc